tehnični podatki

Razmerje: 1:2.35
Čas trajanja: 87 minut
Zvok: 5.1
Črno beli, v barvah

filmska tehnika
FS VIBA FILM LJUBLJANA
STORGER KAMERAS
MB GRIP
TELEKING
100

filmska kamera
ARRI ALEXA XT Plus

format zapisa
ARRIRAW

avid montaža
FS VIBA FILM LJUBLJANA

mobilna aplikacija
INVIDA
MEDIAINTERACTIVE

vizualni efekti
VERTIGO VISUAL

DI barvna korekcija
TELEKING

zvočna obdelava
100
FS VIBA FILM LJUBLJANA