produkcija

produkcija FORUM LJUBLJANA

koprodukcija DELIRIUM, SEKTOR FILM

sofinancerji SLOVENSKI FILMSKI CENTER, FILMSKI CENTER SRBIJE, FILMSKA AGENCIJA SEVERNE MAKEDONIJE s sodelovanjem FILMSKI STUDIO VIBA FILM